ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γ΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

http://www.sculpture.asfa.gr/Labc/Labc.html

Διδάσκοντες:

Διευθυντής- Ι. Μελανίτης, Eπίκουρος Καθηγητής

Κ. Αθανασίου - Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Δ. Πανουργιά - Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

Eισαγωγή στη Γλυπτική εικοστού και εικοστού πρώτου αιώνα. Ιστορία της Γλυπτικής

Αναπαράστασεις της πραγματικότητας. Διαχρονικές προσεγγίσεις.

Σπουδή ανθρώπινο μοντέλο. Φιγούρα εκ του φυσικού, κεφάλι εκ του φυσικού. Εκμάθηση των τεχνικών συστημάτων γλυπτικής κατασκευής (αρματούρα) σε σχέση με το εκάστοτε ιστορικό τους υπόβαθρο. Βασικές αρχές ελεύθερου σχεδίου. Μελέτη και σχεδιασμός έμψυχων και άψυχων αντικειμένων (πρότυπα) εκ του φυσικού. Άσκηση για την τοποθέτηση θέματος στη σχεδιαστική επιφάνεια. Βασικές αρχές προοπτικής.

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

Eισαγωγή στη Γλυπτική εικοστού και εικοστού πρώτου αιώνα. Ιστορία της Γλυπτικής

Αναπαράστασεις της πραγματικότητας. Διαχρονικές προσεγγίσεις.

Γλυπτική και πληροφορία, αρχές ψηφιακής γλυπτικής

Φυσικά και ψηφιακά εκμαγεία, αναπαραστάσεις και σώμα, υβριδικές μορφές της γλυπτικής.

Μακέτες φοιτητών, κατασκευή αρματούρας: Διδάσκουσα Δ. Πανουργιά

Διαχείριση υλικών και μέσων σχεδίασης. Απόδοση υφής και δυναμικής υλικών. Μελέτη της μορφή και του περιεχομένου του έργου τέχνης. Ανάλυση και δημιουργία του έργου τέχνης. Μελέτη της δομής της σύνθεσης. Εξέταση των γεωμετρικών στοιχείων της σύνθεσης. Μελέτη πάνω στη σημασία και τη δυναμική του χρώματος και των χρωματικών στοιχείων. Εξέταση και άσκηση πάνω στην αξονικότητα, τη συμμετρία, το ρυθμό/επανάληψη. Εξέταση και άσκηση πάνω στην κλίμακα, τη χρυσή τομή, τα αρμονικά συστήματα. Εξέταση της σύνθεσης στην Αρχιτεκτονική και στη Γλυπτική (εσωτερικός χώρος-περιβάλλον). Μελέτη και σχεδιασμός συνθέσεων μεγάλων διαστάσεων με αντικείμενα και μοντέλα εκ του φυσικού. Κατανόηση, ανάλυση του συνόλου ενός έργου τέχνης και κατάταξη στα επιμέρους συστατικά του στοιχεία.

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

Το σώμα ως όριο, η ταυτότητα του σώματος . Το σώμα ως εκμαγείο και αντίγραφο.

Γλυπτική και πληροφορία, αρχές ψηφιακής γλυπτικής

Βασική ψηφιοποίηση γλυπτικής φόρμας. Σχεδιασμός συνθέσεων μεγάλων διαστάσεων με αντικείμενα και μοντέλα εκ του φυσικού. Μελέτη και ατομική εργασία εκ του φυσικού. Μελέτη συνθέσεων και έρευνα πάνω στα έργα καλλιτεχνών από διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα.

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

Γλυπτική και Αρχιτεκτονική/ Σχεδιασμένο περιβάλλον/ Δημόσιος και ιδιωτικός χώρος Mνημειακότητα Υβριδικά περιβάλλοντα.

Μελέτη πάνω στη σημασία και τη δυναμική των υλικών.

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

Το σώμα ως σύνολο και αποσπασματικά,
Tο απορριφθέν, απόβλητο σώμα. To Απών σώμα,
το σώμα σε μετασχηματισμό/ Επεκτάσεις του σώματος.

Tέχνη και επιστήμη. Κυβερνητικό σώμα και οντότητα, μορφές και περιβάλλον.

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

Tέχνη και επιστήμες. Μίξη των τεχνών.

Τέχνη για τις κοινωνίες της γης, του ανθρώπου και της οικολογίας. Διδάσκουσα Κατερίνα Αθανασίου.

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

Τέχνη και οι σχέσεις της με τις πολιτικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Τέχνη για τις κοινωνίες της γης, του ανθρώπου και της οικολογίας. Διδάσκουσα Κατερίνα Αθανασίου

Η σχέση της γλυπτικής με το θεσμικό της πλαίσιο (institutions). Τακτικές και στρατηγικές της γλυπτικής στη σύγχρονη τέχνη. Ο ρόλος του καλλιτέχνη.

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

Βιοτέχνη, βιο-γενετική τέχνη, τέχνη των βιο-προτύπων, μεταγραφές κώδικα στις τέχνες.

Συναισθησία, τέχνη των συνδυαστικών αισθητηριακών ερεθισμάτων. Ήχος, φωτεινές πηγές, σύγχρονη χρωματική θεωρία, μουσική και χρώμα σε μετεγγραφές, κινητικά ψηφιακά έργα.

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9

Στο εξάμηνο αυτό επιχειρείται μια γενική σύνθεση του διδακτικού περιεχομένου όπου όλες οι επιμέρους δεξιότητες οφείλουν να οδηγήσουν στην σύνθεση ολοκληρωμένης άποψης του εκάστοτε φοιτητή. Παρουσιάζονται προτάσεις και έρευνα για μια πρωτογενή ιδέα η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πτυχιακή εργασία. Ακολουθεί έρευνα στη βιβλιοθήκη της σχολής και στο διαδίκτυο πάνω στα θέματα προς επεξεργασία, κατασκευή μικρών μοντέλων ή μακετών σε φυσική ή ψηφιακή μορφή αναλόγως του θέματος.

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 10

Καθορισμός της τελικής θέσης πτυχιακής εργασίας / Η Εννοιολογική ανάλυση της αρχικής ιδέας συμπληρώνεται από τεχνική πρόταση η οποία αξιολογείται από το διδακτικό προσωπικό ως προς την εκτέλεσή της. Ολοκλήρωση των ατομικών προτάσεων μεταπτυχιακής εργασίας

Ο πειραματισμός των αρχικών σταδίων της πορείας των εξαμήνων Ζ και Η κάθε διδασκομένου ολοκληρώνεται με την κατασκευή και την παραγωγή της τελικής θέσης.

Σεμινάρια, workhops, εισηγήσεις και διαλέξεις από το υπάρχον δυναμικό της ΑΣΚΤ και από προσκεκλημένους ομιλητές, βοηθούν την ευρύτερη κατανόηση των εργαστηριακών ασκήσεων και την ολοκλήρωσή τους.